Omplaceringar

Ett urval av de djur som vi omplacerat till nya hem.

Blackie fick ett nytt hem tillsammans med Afrodite under 2014

Afrodite fick ett nytt hem tillsammans med Blackie under 2014

Arn ( Jonny ) fick ett nytt hem i december 2014

Shadow fick ett nytt hem i januari 2015

Stampe fick ett nytt hem i juni 2015

Rocky fick ett nytt hem i november 2015

4