Verksamhetsberättelse 2017 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 50:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva Eiserman Lindström    Ordförande

Lisa Gustavsson Flygt        Vice ordförande

Pia Karlsson                        Sekreterare

Isabelle Engdahl                  Kassör

Lena Engdahl                      Ledamot

Maria Persson                     Suppleant

Lena Roos                           Suppleant

Rebecca Karlsson               Suppleant

 

I tur att avgå står: Eva Eiserman Lindström, Isabelle Engdahl,

Maria Persson, Lena Roos och Rebecca Karlsson.

 

Revisorer har varit Stefan Hamnstedt, Karin Kristiansen som ordinarie och

Lars-Inge Wretman som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 80 stycken samt 16 ständiga.

 

Hemsidan och Facebook

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

På hemsidan kan man bl.a. läsa om djuren på djurhemmet, djurminneslunden, våra kastreringskampanjer och övriga aktiviteter.

Isabelle Engdahl är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkomna e-mail i samråd med styrelsen.

 

Föreningen har även en Facebook sida. Där kan man bl.a. se bilder på djuren på djurhemmet och läsa om vår verksamhet.

Pia Karlsson och Isabelle Engdahl lägger ut material och svarar på inlägg i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Pia Karlsson skött telefonverksamheten.

Hon har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Annonsering

Föreningen har annonserat i Uppsala Nya Tidning och Upplandstidningen under året, om vårt årsmöte, kastreringskampanj, 50-års jubileum och Kattens dag.

 

Djurverksamheten

Djurens Vänner har via hemsidan samt telefon förmedlat omplaceringar av katter och kaniner. I de fall vi inte har kunnat hjälpa till har vi hänvisat till Stockholms Hundstall, Föreningen Samvetet, Musses vänner, Hitta katten i Enköping samt olika smådjursföreningar.

 

Den 12 september 2014 invigdes djurhemmet. Djurhemmet består av en omgjord byggbarack med två avdelningar. Den ena avdelningen består av karantän med två burar och i den andra avdelningen finns tre burar med tillhörande rastgårdar.

Djurens Vänner Uppsala är medlemmar och vårt djurhem är anslutet till Djurhemsförbundet- en ideell intresse-& stödorganisation för sällskapsdjur.

 

Under hela april månad arrangerade föreningen i samarbete med Svartbäckens veterinärpraktik en  kastreringskampanj för han- och honkatter. För ett rabatterat pris blev ett 10-tal katter kastrerade, ID-märkta och vaccinerade. 

 

Sammanträden och sammankomster

Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda styrelsesammanträden. Vi har dessutom flera gånger i veckan haft kontakt med varandra. 

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 30 mars i föreningslokalen, Uppsala. Det bjöds på lättare förtäring under mötesförhandlingarna.

 

Representationer

 

Loppis

Den 2 juli stod vi och sålde saker på loppis vid Ulva kvarn utanför Uppsala. Det var saker från våra egna hem och förråd samt matskålar och halsband m.m som skänkts av Svartbäckens veterinärpraktik. Vi delade också ut broschyrer och gratismaterial samt värvade nya medlemmar.

 

50-års jubileum

Föreningen firade 50-års jubileum lördagen den 23 september hos Arken zoo i Gränbystaden, Uppsala

Vi bjöd på kaffe och tårta samt hade lotteri med fina priser.

 

Utbildningsdagar Djv RO

Riksorganisationen bjöd in till utbildningsdagar i Göteborg den 21-22 oktober. Två representanter från föreningens deltog.

På programmet:

  • Konsten att bli den perfekta kattägaren / Susanne Hellman Holmström
  • Medlemsvärvning / Fredrik Malmgren
  • Göteborgs Djurambulans
  • IDhund / Tomas Bergqvist
  • Volontärer måste få kosta / Annica Sjöberg

 

Kattens dag

Vi firade Kattens dag den 3 december på Arken Zoo i Gränbystaden, Uppsala. Vi bjöd på glögg och pepparkakaor samt hade lotteri med fina priser.

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren i Malmö föreningen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 67 djur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma tas ut vid spridning av aska.

Vi har en mobiltelefon med nummer 0701-431824, dit man kan ringa om man har frågor om minneslunden eller vill boka tid för askspridning.

Lisa G Flygt har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har ringts upp inom kort.

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2017 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen. – Se bilaga. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 19 februari 2018