Verksamhetsberättelse 2018 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 51:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva E-L                              Ordförande

Lisa G-F                             Vice ordförande

Pia K                                   Sekreterare

Isabelle E                            Kassör

Lena E                                 Ledamot

Maria P                               Suppleant

Karin K                               Suppleant

Margareta E                        Suppleant

 

I tur att avgå står: Lisa G-F, Pia K, Lena E, 

Maria P, Karin K och Margareta E

 

Revisorer har varit Stefan H och Lena R som ordinarie och

Per L som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 80 stycken samt 16 ständiga.

 

Hemsidan och Facebook

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

På hemsidan kan man bl.a. läsa om djuren på djurhemmet, djurminneslunden och övriga aktiviteter.

Isabelle Engdahl är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkomna e-mail i samråd med styrelsen.

 

Föreningen har även en Facebook sida. Där kan man bl.a. se bilder på djuren på djurhemmet och läsa om vår verksamhet.

Pia Karlsson och Isabelle Engdahl lägger ut material och svarar på inlägg i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Pia Karlsson skött telefonverksamheten.

Hon har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Djurverksamheten

Djurens Vänner har via hemsidan, Facebook samt telefon förmedlat omplaceringar av katter och kanin. I de fall vi inte har kunnat hjälpa till har vi hänvisat till Stockholms Hundstall, Föreningen Samvetet, Musses vänner, Hitta katten i Enköping samt olika smådjursföreningar.

 

Den 12 september 2014 invigdes djurhemmet. Djurhemmet består av en omgjord byggbarack med två avdelningar. Den ena avdelningen består av karantän med två burar och i den andra avdelningen finns tre burar med tillhörande rastgårdar.

Djurens Vänner Uppsala är medlemmar och vårt djurhem är anslutet till Djurhemsförbundet- en ideell intresse-& stödorganisation för sällskapsdjur.

 

Sammanträden och sammankomster

Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda styrelsesammanträden. Vi har dessutom flera gånger i veckan haft kontakt med varandra. 

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 22 mars i föreningslokalen, Uppsala. Det bjöds på lättare förtäring under mötesförhandlingarna.

 

Den 5 juni och 21 december var styrelsen ute och åt middag som tack för det idella arbetet under året.

 

Representationer

Vi deltog under vecka 43 i Hemlösa katters vecka som arrangerades av Mjau kattmat.

Med hjälp av en speciell insamlingslåda vi fått från dem, samlade vi in kattmat i den lokala matbutiken

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren i Malmö föreningen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 83 djur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma tas ut vid spridning av aska.

Vi har en mobiltelefon med nummer 0701-431824, dit man kan ringa om man har frågor om minneslunden eller vill boka tid för askspridning.

Lisa G Flygt har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har ringts upp inom kort.

Nya namnskyltar av metall över djurs vars aska är spridda i minneslunden finns nu uppsatta i minneslunden.

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2018 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen. – Se bilaga. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 13 mars 2019